Assemblea General Ordinària de Mutualistes (2019)

L’Assemblea General és l’òrgan superior de representació i govern de la Mútua i estarà integrada per tots els mutualistes que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions socials i que, per ells mateixos o degudament representats, assisteixin a cadascuna de les seves reunions i participin amb la seva veu i vot en les decisions i acords que s’adoptin.

L’Assemblea General, degudament convocada i constituïda, representa a la totalitat dels mutualistes pertanyents a la Mútua, sense distinció ni diferencia alguna, i els seus acords, adoptats per majoria, seran obligatoris per a tots, inclosos els dissidents i els que no hagin participat a la reunió.

 Carta del Sr. President

 

Els mutualistes que desitgin més informació poden accedir a l’Àrea privada del mutualista.

 

 

Necessites ajuda?