Què passa amb la renovació de l'assegurança en complir els 65 anys?

< Tornar

El que cal tenir en compte a l'hora de contractar una pòlissa és la durada de l’assegurança o la data en que aquesta pòlissa s'extingeix. En totes les condicions generals de les assegurances de PSN s'especifica clarament la data en que la pòlissa quedarà extingida.
El que podem garantir-li és que, a diferència del que és més habitual al mercat, el grup PSN compta amb productes específicament enfocats a col·lectius de majors de 65 anys. Simplement esmentar-li algunes de les nostres assegurances, com Previplus 65, que li assegura un capital en cas de defunció abans dels 80 anys o PSN Elit una assegurança de vida sencera i que s'extingeix amb la defunció de l'assegurat.

Necessites ajuda?