Aplicació per a la consulta i gestió del Unit Linked

< Tornar

Els mutualistes que tenen contractada una assegurança de fons d'inversió a PSN, els denominats Unit Linked, poden consultar la seva pòlissa de manera senzilla a través d'una nova aplicació per smartphones, vàlida per qualsevol sistema operatiu mòbil, desenvolupada per PSN Sercon.
Aquesta eina, a la qual s'accedeix a través de la pàgina web de PSN (https://www.psn.es/appUnitLinked/index.do), permet visualitzar el valor de la posició en el moment de la consulta, la distribució als diferents fons, així com ordenar aportacions i canvis en la distribució, determinant la quantitat i els percentatges destinats a cada fons. Un cop realitzada la operació, s'informa al mutualista a través de correu electrònic. Per accedir a la informació que conté l'aplicació, només és necessari introduir el NIF, la data de naixement i la clau de mutualista de PSN. Aquells que no comptin amb ella, poden sol·licitar-la a PSN via email o trucant al 902 100 062.
Amb l'objectiu de facilitar l'ús d'aquesta nova aplicació, els mutualistes disposen d'un vídeo explicatiu de l'eina al canal de YouTube de Grup PSN.

Necessites ajuda?