Servei de Reclamacions

Conforme amb el procediment establert a la OM ECO 734/2004 d’11 de març, PSN compta amb un servei de reclamacions per tramitar-les i resoldre-les.

Què és?

Aquest servei té com a missió la recepció i resolució de les queixes o reclamacions presentades pels mutualistes, els prenedors de pòlisses, assegurats, o beneficiaris i partícips de plans de pensions i fons d’inversió, referents als serveis presentats per PSN o per empreses que pertanyen al Grup, relacionades amb els seus interessos o drets legalment reconeguts.

 

Funcions

 

 

Com presentar una reclamació

El procediment s’iniciarà mitjançant la presentació del formulari de queixes o reclamacions o escrit en els quals es farà constar de forma obligatòria:

Aquest escrit o formulari, el model del qual forma part integrant del present Reglament, es presentarà personalment a la Seu del Servei de Reclamacions (C/ Villanueva 11, 28001, Madrid), en qualsevol de les Oficines Tècniques de PSN, o mitjançant representació, degudament acreditada, per les persones legitimades per a això conforme el que hi ha establert en el present reglament i s’acompanyarà de les proves documentals en les quals es fonamenti la queixa o reclamació.

Igualment, podrà presentar-se mitjançant qualsevol mitjà informàtic, electrònic o telemàtic, sempre que aquest permeti la lectura, impressió i conservació dels documents. En aquest últim cas, la utilització de mitjans informàtics, telemàtics o electrònics haurà d’ajustar-se a les exigències previstes a la Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica. A tals efectes, l’entitat disposa d’una adreça de correu electrònic específica per a aquesta finalitat: reclamaciones@grupopsn.es o qualsevol altra similar que pogués substituir-la.

Altres Mitjans de Reclamació

  1. Via administrativa, un cop denegada la reclamació o queixa en via interna, mitjançant el procediment de reclamació davant el Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri d’Economia i Competitivitat, amb adreça Avinguda del General Perón, 38, 28020 Madrid i pàgina web: http://www.dgsfp.mineco.es
  2. Via judicial davant la Jurisdicció Espanyola i, dins d’ella, davant el jutge de primera instància del domicili de l’assegurat, amb competència per al coneixement de les accions derivades del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 24 de la Llei de Contracte d’Assegurança.

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'for_product_filter' not found or invalid function name in /var/www/vhosts/psn.es/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Necessites ajuda?