Erreklamazioen zerbitzua

Martxoaren 11ko ECO 734/2004 Ministro-aginduak biltzen duena beteaz, PSN-k erreklamazioak izapidetu eta haiei erantzuteko zerbitzua du.

Zer da?

Zerbitzu honen xedea da mutualistek, polizen hartzaileek, aseguratuek edo aseguruen onuradunek eta pentsio-planetan zein inbertsio-funtsen partaideek PSN-k eskainitako zerbitzuen inguruan edo Taldeko enpresek legez onetsitako eskubideen edo interesen inguruan aurkeztutako kexak edo erreklamazioak jaso eta haiei erantzutea.  

Funtzioak

 • Arau horren arabera zerbitzuari dagozkion kexak eta erreklamazioak jaso eta haiei erantzutea.
 • Zerbitzu honek erakundearen gainerako zerbitzuei eskatuko dieten informazioa eraldatzeko aurreikusitako prozedurak beharrezko bizkortasunarekin, segurtasunarekin, eraginkortasunarekin eta koordinazio egokiarekin burutzeko neurriak barneratzea.
 • Zerbitzuaren funtzioak betetzeko beharrezkoak diren langileak eta materiala proposatzea PSN-ren organo eskudunei.
 • Administrazio Kontseiluari urtean behin aurkeztea burututako jarduerei buruzko txostena, eta indarrean dagoen legediari eta araudi honetan bildutakoari jarraiki aurkeztubehar diren bestelakoak ere.
 • PSN-ren beste zerbitzuekin koordinazioa sustatzea bere funtzioak betetzeko eskatzaileak eskatzen dituen informazioak emateko.
 • Partaidearen Babesleari zuzendutako kexak edo erreklamazioak jaso eta izapidetzea eta, azken honi bidaltzea.
 • Bere helburuak behar bezala betetzeari zuzendutako beste funtzioak betetzea.
 
 

Erreklamazioak nola aurkeztu

Prozedurari hasiera emateko, kexen edo erreklamazioen inprimakia edo idatzia aurkeztu beharko da ondorengo informazioarekin:
 • Izena, abizenak eta interesdunaren helbidea edo haren ordezkaria, behar bezala egiaztatuta; IFZ edo pertsona juridikoen erregistro publikoko datuak; kexari edo erreklamazioari dagokion polizaren edo planaren edo funtsaren datuak.
 • Kexaren edo erreklamazioaren inguruko arazoa argi eta garbi azaldu.
 • Kexa edo erreklamazioa aurkezteko arrazoia zein bulegotan edo departamentutan gertatu den azaldu.
 • Kexa edo erreklamazioa administrazio-prozedura arbitral bidez edo epaitegian ebazten ari ez dela ziurtatu.
 • Non, data eta sinadura.
Idatzi edo inprimaki hori, zeina Araudi honetan aurki daitekeen, norberak aurkeztu beharko du Erreklamazioen Zerbitzuaren Egoitzan (Villanueva Kalea, 11, 28001, Madil), PSN-ren bulego teknikoetan, edo behar bezala ziurtatutako eta araudi honetan zehaztutakoaren ondorioz baimena duen ordezkari baten bitartez, eta kexa edo erreklamazioa egiaztatzen duten dokumentu guztiekin batera. Gainera, nahi den baliabide elektroniko edo telematikoak erabili ahalko dira, dokumentu horiek irakurtzea, inprimatzea eta gordetzea ahalbidetzen badute. Azken kasu honetan, baliabide informatikoak, telematikoak edo elektronikoak erabiltzeko sinadura elektronikoko 59/2003 Legeak dioena bete beharko dute haiek. Horretarako, entitateak posta elektronikoko helbide bereizi bat du: reclamaciones@grupopsn.es edo haren ordez erabil daitekeen besteren bat ere erabil daiteke.
Laguntza behar al duzu?