Consulta a nosa información corporativa

Que é PSN?

Trabajadores de PSN

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) é un grupo de empresas cuxo obxectivo é darlles un servizo integral aos profesionais universitarios e aos seus colexios profesionais.

Historia de PSN

Libro sobre la mutua

Un repaso aos máis de 80 anos de historia de PSN.

Principais magnitudes

Gráficos sobre seguros

Primas, ingresos, beneficios, mutualistas... as cifras máis significativas de PSN.

Estatutos Mutua

Documentos PSN

Os estatutos de PSN, Mutua de seguros e reaseguros a prima fixa.

Regulamentos do Consello

Documentación de Prevención Sanitaria Nacional

Os principios esenciais de actuación do Consello de Administración de PSN.

Equipo directivo

Salas de trabajo

Coñece os membros do equipo directivo de PSN.

Asemblea Xeral de Mutualistas

Personas aseguradas con PSN

A Asemblea Xeral é o órgano superior de representación e goberno da Mutua e está integrada polos seus mutualistas.

Consello de Administración

Manos enlazadas

Coñece os membros do Consello de Administración de PSN.

Precisas axuda?