Que é PSN?

PSN é a mutua dos profesionais universitarios. Naceu a principios do século XX como entidade asociativa dos médicos para garantir o futuro das súas familias.
Ao longo deste tempo cambiamos moito, pero a nosa misión permanece inalterada: ofrecer protección aos profesionais da saúde e ao resto de profesionais universitarios.

O noso traballo diario baséase en achegarnos a todos os profesionais para comprender en profundidade as súas circunstancias, inquedanzas e intereses. Grazas ao noso amplo coñecemento das profesións e das persoas e ao esforzo constante do noso equipo, desenvolvemos solucións de vida personalizadas.

PSN ofrece un complemento de benestar ás prestacións públicas existentes, para coidar dos que día a día se preocupan polos demais.

Cremos que os colectivos profesionais deben estar unidos, ter dereito a manter unha calidade de vida no futuro independentemente das circunstancias de cada momento, defender os seus intereses e, sobre todo, estar formados por persoas capaces de coidar as unhas das outras con produtos, solucións e servizos beneficiosos para todos.

Informe Corporativo 2016

A quen vai dirixido?


Debido á nosa orixe, a base fundamental dos nosos mutualistas está constituída por médicos, farmacéuticos, veterinarios e odontólogos. Con todo, a nosa vocación de servizo levounos a ampliar a nosa oferta a outros colectivos profesionais universitarios.

Por que elixir PSN?


Benestar

Benestar

Seguridade

Seguridade

Traballo

Traballo

Protección

Protección

Compromiso

Compromiso

Responsabilidade

Responsabilidade

Consulta os produtos de PSN

Dispoñemos de plans de xubilación, plans de aforro, plans de investimento, seguros de accidentes e seguros persoais. Solucións aos problemas de protección persoal, protección familiar, xubilación e aforro. Consulta os servizos.

Precisas axuda?