Política de Privacidade

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (no sucesivo, PSN), ou AMIC Seguros Generales S.A.U. (no sucesivo, AMIC), segundo corresponda en función dos seguros contratados, con domicilio en Madrid, calle Génova, nº 26, 28004. con teléfonos 902.100.062 e 91.061.67.90 e con enderezo electrónico informacion@grupopsn.es.

O Delegado de Protección de Datos é Previsión Sanitaria, Servicios y Consultoría, S.L.U., con domicilio en Madrid, calle Génova, nº 26, 28004, teléfono 914.311.244 e enderezo electrónico protecciondedatos@grupopsn.es

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En PSN e en AMIC tratamos a información que nos facilita o interesado coa finalidade de xestionar a relación comercial e prestarlle servizos profesionais de comercialización de produtos de Seguros e/ou plans de pensións, facilitarlle información precontractual ou para a execución do contrato e dos servizos accesorios a este.

Canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais conservaranse mentres a persoa interesada manteña unha relación contractual con PSN e/ou AMIC e non solicite a súa supresión e, en calquera caso, durante o período que resulte necesario para a formulación, o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións, coa finalidade de cumprir coas obrigas de conservación e custodia, conforme a lexislación vixente.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

O fundamento legal para o tratamento dos seus datos persoais radica no consentimento do interesado cando se proceda á solicitude de orzamentos ou de información sobre os nosos produtos e servizos profesionais e, se é o caso, na execución do contrato.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os datos serán tratados por PSN Asesoramiento y Gestión del Riesgo SAU e se nos deu o seu consentimento, os datos facilitados serán comunicados ás empresas do Grupo PSN coa finalidade de remitirlle información comercial por calquera medio, incluídos os medios electrónicos, sobre as actividades, os servizos e os produtos que ofrecen as empresas do Grupo PSN, cuxa composición pode consultar no enderezo: www.psn.es/gal/empresas-psn.

Gardarase estrita confidencialidade respecto de todos os documentos e informacións ás que Grupo PSN tivese acceso no seo desta relación.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

  • • Dereito de acceso: Vostede terá dereito a obter confirmación de se están sendo tratados ou non datos persoais que o concirnen.
  • Vostede terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos que o concirnan.
  • • Dereito de supresión: Vostede terá dereito a obter a supresión dos datos persoais que o concirnan cando os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou cando sexan tratados doutro modo.
  • • Dereito de limitación: Vostede poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais, en cuxo caso só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • • Dereito de retirar o consentimento: Vostede terá dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento antes da súa retirada.
  • • Dereito de oposición: Vostede terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos. PSN deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
  • • Dereito á portabilidade dos seus datos: Vostede pódenos solicitar que os seus datos persoais automatizados sexan cedidos ou transferidos a calquera outra empresa que nos indique nun formato estruturado, intelixible e automatizado.

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos, cumplimentando el correspondiente formulario que puede descargar a través del siguiente link:

Dicho formulario se presentará, personalmente en cualquiera de las Oficinas Técnicas de PSN, enviándolo por correo electrónico a informacion@grupopsn.es o enviándolo por correo postal a la Sede Central de PSN (Calle Génova 26, 28004, Madrid).

Os interesados teñen dereito a reclamar perante a Autoridade de Control e a solicitar a tutela dos dereitos que non fosen debidamente atendidos á Axencia Española de Protección de Datos a través da sede electrónica do seu portal web (www.agpd.es), ou mediante un escrito dirixido ao seu enderezo postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

Cookies e ficheiros de seguimento

Unha cookie é un pequeno ficheiro que se descarga no ordenador, tablet ou smartphone do usuario, coa finalidade de almacenar datos e información que poderán ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación.

Se desexa obter máis información pode ler a nosa Política de cookies

Responsabilidades e compromisos do usuario

O usuario garante ser maior de idade e con capacidade suficiente. O usuario garante que a información facilitada é exacta e veraz, e comprométese a informar a PSN de calquera modificación que sufra a información que lle foi solicitada. Para iso deberá enviar un correo electrónico ao enderezo mutualista@grupopsn.es, no que se terá que identificar como usuario do sitio web e concretar os datos que foron modificados.

No suposto de que, na execución dos servizos, lle sexan facilitados a PSN datos de carácter persoal de terceiros, o usuario garante que está facultado lexitimamente para facilitar os devanditos datos e que procedeu a informar o interesado da cesión dos seus datos e a solicitar o seu consentimento, responsabilizándose do incumprimento destas obrigas.


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'for_product_filter' not found or invalid function name in /var/www/vhosts/psn.es/httpdocs/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Precisas axuda?