Produtos para asegurar os teus
ingresos o día de mañá

Que cobertura precisas?

10 produtos atopados
PSN Ahorro Flexible
Un seguro de aforro para constituír un capital destinado a proxectos futuros.
PSN Ahorro 5
É un seguro de aforro mediante achegas que obtén unha rendibilidade garantida dende o primeiro día.
PSN MAS
É un plan de aforro dirixido a profesionais universitarios.
PSN Master
Un plan de aforro dirixido a garantir a formación dos teus fillos.
PSN A-EPSV Planes de Previsión
Un plan de aforro para a xubilación dos residentes no País Vasco.
PSN PIAS Garantía
Un plan de aforro a longo prazo que che ofrece unha renda mensual vitalicia ou o cobramento do capital acumulado.
PSN Planes de Pensiones
Un plan de aforro para a túa xubilación con importantes vantaxes fiscais.
PSN Residencial
Un plan de aforro que che asegura unha praza nos nosos Gerhoteles ou cobrar o capital máis os xuros.
PSN Rentabilidad Creciente PPA
Un plan de previsión asegurado que che ofrece un capital cando te xubiles e participar nos beneficios de PSN.
PSN Rentas
Un plan de aforro que che ofrece unha renda mensual a cambio dunha achega inicial.
Precisas axuda?