PSN Master

Que é PSN Master?
É un plan de aforro dirixido a profesionais universitarios de entre 25 e 55 anos. Ofrecémosche, a través dunha prima única ou periódica, o pagamento dun capital dirixido que podes destinar á formación complementaria dos teus fillos, na data que decidas.
Por que contratar este seguro?
 • Ofréceche a posibilidade de rescate total, redución e anticipo.
 • En caso de falecemento do asegurado, aboaránselle as primas netas pagadas ao beneficiario e o seguro seguirá vixente. Os teus fillos recibirán o capital que contrataches no momento que ti decidas.
Que cobre este seguro?

Coberturas principais

 • "Supervivencia": A data pactada no contrato aboarémosche o capital contratado máis a participación en beneficios xerada ata ese momento.
 • Falecemento: aboarémoslle as primas pagadas ao beneficiario e o seguro seguirá vixente. Os teus fillos recibirán o capital que contrataches no momento que ti decidas.

Coberturas complementarias

 • Falecemento: En caso de falecemento de ambos os cónxuxes por accidente de circulación con fillos de ata 18 anos e/ou incapacitados legalmente. Capital máximo 60.000 €.
 • Exoneración de pagamento de primas por invalidez permanente ou absoluta.

Máis información

Ata cando che ofrece cobertura?

 • Ata os 75 anos.

Como realizas o pagamento da prima?

  Tes dúas opcións:

 • Prima única. Permite realizar achegas extraordinarias no futuro.
 • Primas periódicas con crecemento aritmético ou xeométrico eentre un 2 % e un 5 % anuais con posibilidade de fraccionalas.

Como cobras o seguro?

 • Cobrarás o capital contratado máis a participación en beneficios. En caso de falecemento, aboaránselle as primas netas pagadas ao beneficiario e o seguro seguirá vixente. Os teus fillos recibirán o capital que contrataches no momento que ti decidas.
Ocultar información
Solicita agora información á túa medida
1. Cando naciches?


2. Gustaríache a cobertura complementaria?

Si, quero a cobertura opcional de incapacidade permanente e absoluta


Non, grazas.

Todos os campos son obrigatorios.
Asesoramento personalizado
Chámanos sen compromiso ao :
910 616 790
Chatea cun axente
( De L a X de 09:00h a 17:30h e V de 08:00h a 13:30h )
Outros seguros que che poden interesar
PSN Planes de Pensiones
Un plan de ahorro para tu jubilación con importantes ventajas fiscales.
PSN Ahorro 5
É un seguro de aforro mediante achegas que obtén unha rendibilidade garantida dende o primeiro día.
PSN Rentabilidad Creciente PPA
Un plan de previsión asegurado que che ofrece un capital cando te xubiles e participar nos beneficios de PSN.
Precisas axuda?