PSN Ahorro Flexible

Que é PSN Ahorro Flexible?
É un seguro de aforro dirixido a profesionais que buscan flexibilidade para constituír un capital destinado a proxectos futuros. Tamén é unha opción idónea para aquelas empresas e institucións que desexen obter un rendemento polas súas puntas de tesourería.
Por que contratar este seguro?
  • Porque ofrece un xuro técnico garantido que se fixará para cada trimestre natural, e que nunca poderá ser inferior ao 1,30 %, o que supón unha garantía de rendibilidade para toda a vida da póliza. Ademais, trátase dun produto moi flexible, pois permite acceder ao capital en calquera momento e sen ningunha penalización.
Que cobre este seguro?

Coberturas principais

  • En caso de supervivencia, ao vencemento garántese un capital que se calcula de forma trimestral en función do tipo de xuro técnico asignado a cada período.
  • Falecemento: Garante un capital por falecemento contratado (600 €), ademais da provisión matemática da póliza na data do suceso.

Máis información

Ata cando che ofrece cobertura?

  • Ata cando ti decidas.

Como realizas o pagamento da prima?

  • A través dunha prima única inicial cuxo importe mínimo é de 3.000 €.
  • Tamén mediante achegas extraordinarias, a partir de 600 €, ou mediante primas programadas periodicamente (mensuais, trimestrais, anuais...) para facilitar o aforro sistemático. O importe destas primas programadas debe ser como mínimo de 1.200 € anualizados.

Como podo recuperar o capital?

  • En calquera momento, total ou parcialmente e polo valor do fondo acumulado da póliza, sen ningunha penalización.
Ocultar información
Solicita agora información á túa medida
1. Cando naciches?


2. Que cantidade queres aforrar?


Todos os campos son obrigatorios.
Asesoramento personalizado
Chámanos sen compromiso ao :
902 100 062
910 616 790
Chatea cun axente
( De L a X de 09:00h a 17:30h e V de 08:00h a 13:30h )
Outros seguros que che poden interesar
PSN Rentabilidad Creciente PPA
Un plan de previsión asegurado que che ofrece un capital cando te xubiles e participar nos beneficios de PSN.
PSN A-EPSV Planes de Previsión
Un plan de aforro para a xubilación dos residentes no País Vasco.
PSN Residencial
Un plan de aforro que che asegura unha praza nos nosos Gerhoteles ou cobrar o capital máis os xuros.
Precisas axuda?