PSN Ahorro Flexible

Que é PSN Ahorro Flexible?
É un seguro de aforro dirixido a profesionais que buscan flexibilidade para constituír un capital destinado a proxectos futuros. Tamén é unha opción idónea para aquelas empresas e institucións que desexen obter un rendemento polas súas puntas de tesourería.
Por que contratar este seguro?
  • Porque ofrece un xuro técnico garantido que se fixará para cada trimestre natural, e que nunca poderá ser inferior ao 1,30 %, o que supón unha garantía de rendibilidade para toda a vida da póliza.
Que cobre este seguro?

Coberturas principais

  • En caso de supervivencia, ao vencemento garántese un capital que se calcula de forma trimestral en función do tipo de xuro técnico asignado a cada período.
  • Falecemento: Garante un capital por falecemento contratado (600 €), ademais da provisión matemática da póliza na data do suceso.

Máis información

Ata cando che ofrece cobertura?

  • Ata cando ti decidas.

Como realizas o pagamento da prima?

  • A través dunha prima única inicial cuxo importe mínimo é de 3.000 €.
  • Tamén mediante achegas extraordinarias, a partir de 1.000 €, ou mediante primas programadas periodicamente (mensuais, trimestrais, anuais...) para facilitar o aforro sistemático. O importe destas primas programadas debe ser como mínimo de 1.200 € anualizados.

Como podo recuperar o capital?

  • Dispoñibilidade de rescate a partir do terceiro mes da achega.
Ocultar información
Solicita agora información á túa medida
1. Cando naciches?


2. Que cantidade queres aforrar?


Todos os campos son obrigatorios.
Asesoramento personalizado
Chámanos sen compromiso ao :
910 616 790
Chatea cun axente
( De L a X de 09:00h a 17:30h e V de 08:00h a 13:30h )
Outros seguros que che poden interesar
PSN MAS
É un plan de aforro dirixido a profesionais universitarios.
PSN Rentas
Un plan de aforro que che ofrece unha renda mensual a cambio dunha achega inicial.
PSN A-EPSV Planes de Previsión
Un plan de aforro para a xubilación dos residentes no País Vasco.
Precisas axuda?