PSN Ahorro Flexible

PSN Ahorro flexible
Que é PSN Ahorro Flexible?
É un seguro de aforro dirixido a profesionais que buscan flexibilidade para constituír un capital destinado a proxectos futuros. Tamén é unha opción idónea para aquelas empresas e institucións que desexen obter un rendemento polas súas puntas de tesourería.
Por que contratar este seguro?
  • Porque ofrece un xuro técnico garantido que se fixará para cada trimestre natural, e que nunca poderá ser inferior ao 1,30 %, o que supón unha garantía de rendibilidade para toda a vida da póliza. Ademais, trátase dun produto moi flexible, pois permite acceder ao capital en calquera momento e sen ningunha penalización.
Que cobre este seguro?

Coberturas principais

  • En caso de supervivencia, ao vencemento garántese un capital que se calcula de forma trimestral en función do tipo de xuro técnico asignado a cada período.
  • Falecemento: Garante un capital por falecemento contratado (600 €), ademais da provisión matemática da póliza na data do suceso.

Máis información

Ata cando che ofrece cobertura?

  • Ata cando ti decidas.

Como realizas o pagamento da prima?

  • A través dunha prima única inicial cuxo importe mínimo é de 3.000 €.
  • Tamén mediante achegas extraordinarias, a partir de 600 €, ou mediante primas programadas periodicamente (mensuais, trimestrais, anuais...) para facilitar o aforro sistemático. O importe destas primas programadas debe ser como mínimo de 1.200 € anualizados.

Como podo recuperar o capital?

  • En calquera momento, total ou parcialmente e polo valor do fondo acumulado da póliza, sen ningunha penalización.
Ocultar información
Solicita agora información á túa medida
1. Cando naciches?


2. Que cantidade queres aforrar?


Todos os campos son obrigatorios.
Asesoramento personalizado
Chámanos sen compromiso ao :
910 616 790
Chatea cun axente
( De L a X de 09:00h a 17:30h e V de 08:00h a 13:30h )
Outros seguros que che poden interesar
PSN Planes de Pensiones
Un plan de ahorro para tu jubilación con importantes ventajas fiscales.
PSN Rentabilidad Creciente PPA
Un plan de previsión asegurado que che ofrece un capital cando te xubiles e participar nos beneficios de PSN.
PSN Residencial
Un plan de aforro que che asegura unha praza nos nosos Gerhoteles ou cobrar o capital máis os xuros.
Precisas axuda?