PSN Residencial

Que é PSN Residencial?
É un plan de aForro dirixido a profesionais universitarios. Ofrecemos, a través dunha prima única ou periódica, o pagamento dun capital que o profesional poderá investir, se así o desexa, nalgunha das nosas residencias aos 60, 65 ou 70 anos. Ou ben cobrar o capital máis os xuros.
Por que contratar este seguro?
 • No caso de que exista unha listaxe de espera, terás preferencia na admisión para calquera das nosas residencias.
 • Ofrece descontos especiais (entre un 5 % e un 8 % no custo da residencia).
 • O teu aforro verase incrementado polo tipo de xuro técnico garantido e polo 90 % de participación de beneficios que excedan do tipo garantido.
Que cobre este seguro?

Coberturas principais

 • "Supervivencia": A partir dos 60, 65 ou 70 anos recibirás ou unha renda mensual ou o capital contratado máis o 90 % da participación en beneficios.
  Ademais, terás preferencia na asignación de prazas en calquera residencia do Grupo.
 • Falecemento: Aboarémoslles aos teus beneficiarios as primas netas que pagases ata o momento.

Máis información

Ata cando che ofrece cobertura?

 • Ata os 60 ou os 65 anos e de 70 a 80 anos.

Como realizas o pagamento da prima?

  Tes tres opcións::

 • Prima única. Permite realizar achegas extraordinarias no futuro.
 • Primas periódicas anuais con posibilidade de fraccionalas.
 • Prima extraordinaria.

Cando cobras o seguro?

 • Cobrarás un capital ou unha renda aos 60, 65 ou 70 anos.
Ocultar información
Solicita agora información á túa medida
1. Cando naciches?


2. Cando che gustaría recibir o capital?


Todos os campos son obrigatorios.
Asesoramento personalizado
Chámanos sen compromiso ao :
910 616 790
Chatea cun axente
( De L a X de 09:00h a 17:30h e V de 08:00h a 13:30h )
Outros seguros que che poden interesar
PSN PIAS Garantía
Un plan de aforro a longo prazo que che ofrece unha renda mensual vitalicia ou o cobramento do capital acumulado.
PSN Rentas
Un plan de aforro que che ofrece unha renda mensual a cambio dunha achega inicial.
PSN A-EPSV Planes de Previsión
Un plan de aforro para a xubilación dos residentes no País Vasco.
Precisas axuda?