PSN Decesos Tranquilidad

Que é PSN Decesos Tranquilidad?
É un seguro de defunción dirixido aos profesionais universitarios e ás súas familias. Trátase dunha póliza familiar que se ocupa de todas as xestións e gastos que rodean unha defunción. O límite de contratación é ata os 70 anos, pero cóbrete durante toda a vida.
Por que contratar este seguro?
 • Ofrece un servizo integral, que lle proporciona ao asegurado e á súa familia a tranquilidade de non ter que ocuparse de nada en momentos especialmente dolorosos.
 • Trátase dunha Póliza Familiar. A través dunha soa póliza poden quedar amparados todos os membros da unidade familiar sempre que residan no mesmo domicilio. 
 • Pon á túa disposición unha ampla gama de servizos relacionados co óbito.
Que cobre este seguro?

Coberturas principales

 • Servizo fúnebre. Ata o límite do capital asegurado. Servizo fúnebre especial para os fillos de pais asegurados, dende a xestación ata os 30 días de idade, sen necesidade de inscrición expresa.
 • Xestión do enterro. Flexibilidade absoluta na elección de localidade, cemiterio, tanatorio, inhumación ou incineración, símbolos relixiosos, etcétera.
 • Traslado nacional. Os gastos que ocasione o traslado do asegurado falecido dende calquera punto do territorio nacional ata o lugar elixido para o enterro.
 • Traslado internacional. Servizo para viaxes inferiores a 90 días no estranxeiro, que inclúe, se for necesario, avión para un acompañante, hotel e manutención.
 • Capital adicional. Cuxo obxectivo é cubrir calquera eventualidade que poida xurdir no momento do enterro.

Máis información

Coberturas complementarias

  • Asesoramento xurídico telefónico. Os herdeiros recibirán asesoramento acerca da herdanza, do imposto de sucesións e sobre as condicións para acceder ás prestacións da Seguridade Social derivadas do falecemento.
  • Testamento aberto notarial. Redacción do testamento con todo o asesoramento xurídico necesario, a elevación a público perante notario e unha modificación ao ano durante a vixencia da póliza.
  • Xestoría. Para os trámites xurídico-administrativos relacionados coa defunción. Xestionar testamento en liña.
  • Xestión do final da vida dixital. Cancelación na Internet de toda a información relativa ao falecido.

Ata cando se pode contratar?

  • Ata os 70 anos.
Ocultar información
Solicita agora información á túa medida
1. Cando naciches?
2. En que municipio vives?
2. Tes sepultura en propiedade?

Si


No
Todos os campos son obrigatorios.

Calcula a túa póliza Decesos Tranquilidade

Asesoramento personalizado
Chámanos sen compromiso ao :
910 616 790
Chatea cun axente
( De L a X de 09:00h a 17:30h e V de 08:00h a 13:30h )
Prestación de servizos

Contacta nos teléfonos

901 667 036  /  91 168 07 97

o xestiona o teu testamento en liña

Online

Outros seguros que che poden interesar
PSN Maxivida
Un seguro de vida ata os 64 anos.
PSN Renta Estudios
Un seguro de vida que garante a formación dos teus fillos ata os 25 anos.
PSN SILT Profesional
Un seguro para complementar os teus ingresos en caso de baixa laboral por enfermidade ou accidente.
Precisas axuda?