PSN SILT Profesional

Que é PSN SILT Profesional?
É un seguro de baixa laboral temporal dirixido a universitarios profesionais que teñan ata 64 anos. Complementa os teus ingresos en caso de baixa laboral por enfermidade ou accidente.
Por que contratar este seguro?
 • Indemnización diaria de ata 12 ou 18 meses de duración.
 • No caso de non solicitar prestacións terás ata un 25 % de bonificación na prima dos anos sucesivos.
 • Franquía á túa elección de 0, 3, 7, 15, 20 ou 30 días.
 • Dedución fiscal da prima ata un máximo de 500 €/ano para os profesionais por conta propia e a posibilidade de ser considerado gasto deducible no imposto de sociedades.
Que cobre este seguro?

Coberturas principais

 • Incapacidade laboral total temporal: ofrecémosche unha indemnización diaria en caso de baixa laboral por enfermidade ou accidente.
 • Coberturas especiais para mulleres menores de 45 anos:

+ Baixa durante o embarazo: ata 30 días, cunha carencia de 8 meses.
+ Parto: indemnización por parto equivalente a 20 días do capital contratado, cunha carencia de 8 meses.

Coberturas complementarias

 • Hospitalización: indemnización adicional.

Máis información

Ata cando che ofrece cobertura?

 • Ata os 65 anos.

Como vas investir no teu seguro?

 • Realizarás un pagamento anual con posibilidade de fraccionar as primas.

Como recibes ou reciben os teus familiares as prestacións?

 • Aboámosche unha indemnización diaria por baixa laboral.
Ocultar información
SILT VIP, un seguro sen exclusións

É un seguro de baixa laboral que amplía as coberturas de SILT Profesional:

 • Calquera enfermidade derivada ou relacionada co VIH e coa Hepatite C.
 • Síndromes dolorosas inespecíficas, sen diagnóstico etiolóxico, fibromialxias e resto de alxias.
 • Cadros de tensión, ansiedade ou depresión.
 • Hernias de disco de calquera etioloxía e localización, e as súas consecuencias.
Solicita agora información á túa medida
1. Que che gustaría cubrir?


2. Canto che gustaría percibir cada día de baixa?


Todos os campos son obrigatorios.
Asesoramento personalizado
Chámanos sen compromiso ao :
910 616 790
Chatea cun axente
( De L a X de 09:00h a 17:30h e V de 08:00h a 13:30h )
Outros seguros que che poden interesar
PSN Multirrisco
É un seguro deseñado para protexer de maneira ampla e nunha única póliza diferentes activos.
PSN Multirrisco Farmacia?
Es un seguro específico para Farmacias, diseñado para proteger de manera amplia.
PSN Joven
Un seguro ideal para menores de 35 anos que queiran cubrir calquera situación por accidente.
Precisas axuda?